Σύστημα διαχείρισης αδειών

Tο πρόγραμμα Leaves παρέχει λειτουργίες για την εμφάνιση όλων των καταχωρημένων αδειών καθώς και την αναζήτηση αδειών βάσει του ονόματος του εργαζομένου. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εύκολα τις αδείες των εργαζομένων και να αναζητείτε γρήγορα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί έναν απλό πίνακα για την αποθήκευση των αδειών. Κάθε καταχώρηση αδείας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Όνομα εργαζομένου
  • Τύπος αδείας
  • Ημερομηνία έναρξης
  • Ημερομηνία λήξης

  • Το πρόγραμμα παρέχει τις εξής λειτουργίες:
  • Προσθήκη νέας αδείας για έναν εργαζόμενο.
  • Εμφάνιση όλων των καταχωρημένων αδειών.